นางสาว อินทิรา หนูเทศ
เกิด 9 พฤษภาคม 2519
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
จบการศึกษาจากสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

Penguins.jpg